Alssundbroen – højbroen mellem Als og Sønderjylland

Alssundbroen fra 1981 hører ikke til en af Danmarks mest kendte eller karakteristiske broer. Alligevel har den enkle bjælkebro i det sønderjyske en vis charme med sin smukke placering ved Alssund nord for Sønderborg. Samtidig er valget af den enkle og let buede bjælkebro med til at sikre, at broen ikke virker for dominerende i det relativt flade landskab.

Aflastningsbro for Christian den X’s Bro
Broen over Alssund kom til verden som en aflastningsbro. Gennem mange år havde trafikken på Hovedvej 8 mellem Kruså og Fynshav på Als nemlig måtte ind gennem Sønderborg by og over den gamle Kong Christian den X’s Bro midt i byen, hvilket jævnligt gav anledning til store trafikale problemer – især når broen gik op og skibe skulle sejle gennem broen. Derfor besluttede man sig for at bygge en ny bro over Alssund, der skulle lede trafikken udenom Sønderborg.

Slagsmål om linjeføringen og udformning
Der gik dog hurtigt politik i sagen, da linjeføringen skulle vedtages. Den billigste løsning var at lade den nye landevej gå gennem det historisk fredede område ved Dybbøl Mølle. Den gik imidlertid ikke, og derfor overvejede man at anlægge den nye bro og tilhørende landevej et stykke nord for Sønderborg. Men her var mulighederne for at bygge en højbro ikke ret gode. Resultatet blev derfor den nuværende linjeføring midt imellem de to forslag.

Også udformningen af broen gav anledning til debat. Blandt andet var der planer om at bygge en 851 meter lang skråstagsbro over Alssund, der ville have givet Sønderborg et nyt smukt vartegn. Men den løsning blev opgivet, og det samme blev ideen om en tunnel under Alssund: Begge projekter ville kræve for store investeringer. Valget faldt derfor på den nuværende bjælkebro.

I 1978 blev det første spadestik så endelig taget, og den 19. oktoner 1981 kunne Dronning Ingrid klippe den røde snor over, og køre over den 662 meter lange Alssundbro. Fra toppen af Alssundbroen kan man i øvrigt se ind til den gamle Kong Christian den X’s Bro i Sønderborg by.

Ny motorvej til Sønderborg
Alssundbroen er i dag en vital del af Hovedvej 8 tværs over Als til Fynshav, hvorfra AlsFærgen forbinder Als med Bøjden på Fyn. Der er afgang fra Fynshav hver hele time i juni, juli og august og hver anden hele time resten af året.

I den modsatte retning vestpå fra Sønderborg har sønderjyderne nu fået deres egen motorvej at køre på fra Sønderborg og ind til motorvej E45 syd for Aabenraa. Den nyanlagte motorvej, der åbnede i 2012, skal aflaste den gamle landevej mellem Sønderborg og Aabenraa.

Af Henrik Lange, Highways.dk