Kronprins Frederiks Bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund

Broen over Roskilde Fjord ved Frederikssund over hører ikke til de mest karakteristiske danske vejbroer. Men broen udgør en vital forbindelse for trafikken i Nordsjælland, og forbinder Hornsherred med Frederikssund. Broen hører til en af de mest trafikerede danske vejbroer med omkring 20.000 køretøjer pr. døgn, og det giver store trafikale problemer i Frederikssund. Folketinget har derfor i 2013 vedtaget at støtte byggeriet af en ny højbro over Roskilde Fjord syd for den nuværende Kronprins Frederiks Bro.

Lang brohistorie ved Frederikssund
Brohistorien ved Frederikssund går langt tilbage. Allerede i 1868 blev den første bro over Roskilde Fjord indviet. Det var en 151 meter lang træbro, der blandt andet bestod af flyde pontoner. Broen blev opkaldt efter den daværende Kronprins Frederik, der senere blev til Kong Frederik den VIII.

Men i takt med, at bilerne begyndte at gøre deres indtog på de danske landeveje op igennem 1920’erne, blev den gamle træbro efterhånden utidssvarende. Frederiksborg Amt besluttede derfor i 1930 at bygge et helt ny bro på stedet, og i 1934 gik byggeriet i gang. Året efter, den 30. oktober 1935, kunne Kong Christian den X sænke de to nye broklapper på broen, og erklære broen åben for biltrafik. Den nye bro beholdt det samme navn som sin forgænger, Kong Frederiks Bro.

Cirka 20.000 biler i døgnet over broen
Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund er i dag en af de mest trafikkerede danske vejbroer, dens størrelse taget i betragtning. Cirka 20.000 køretøjer kører hvert døgn over broen ved Frederikssund, og det giver massive udfordringer for hele trafikafviklingen ved Frederikssund.

Af samme grund har man derfor indført spærretider for broåbninger i myldretiden for at undgå det total trafikkaos. Det er især pendlertrafik mod København om morgenen og returtrafik fra hovedstadsområdet om eftermiddagen, der skaber den massive trafik på Kronpris Frederiks Bro. Hertil kommer fritidstrafik til sommerhusområderne i Hornshered i weekenderne.

Ny højbro på vej over Roskilde Fjord
Den stadigt stigende biltrafik over Kronprins Frederiks Bro udløste i foråret 2013 en Folketingsbeslutning om at støtte byggeriet af en ny højbro over Roskilde Fjord syd for den nuværende Kronprins Frederiks Bro. Den nye højbro skal være delvist brugerfinansieret, og det forventes at skulle koste 15 kroner pr. bil at køre over broen.

Det vil i så fald første gang i nyere tid, at det skal koste penge at køre over en regional vejbro i Danmark. Samtidig vil det dog fortsat være gratis at køre over den nuværende Kronprins Frederiks Bro, så mange imødeser med spænding, hvordan trafikmønstret vil udvikle sig, når den nye højbro engang åbner – og hvordan bilisterne vil tage imod den nye bro, når den gamle fortsat vil være gratis at passere.

Forventningen er, at udsigten til en længere køretur og risiko for kø, hvis Kronprins Frederiks Bro åbnes, vil være nok til at afskrække bilisterne til at vælge det gratis alternativ. Under alle omstændigheder vil det tidligt være i 2018, at den nye højbro over Roskilde Fjord vil stå færdig.

Jernbanebroen over Roskilde Fjord
Det er ikke kun biltrafikken, der har haft broer over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Fra 1928 og frem til 1936 lå der syd for Kronprins Frederiks Bro en 300 meter lang jernbanebro, der førte den nu nedlagte Midtsjællandske Jernbane over Roskilde Fjord.

Da den Midtsjællandske Jernbane blev nedlagt i 1936, blev jernbanebroen sejlet fra Frederikssund til Aalborg, hvor den stadig udgør en del af den nuværende jernbanebro over Limfjorden, der i øvrigt blev påsejlet i marts 2012. Bropillerne fra den gamle jernbanebro og den tidligere jernbanedæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherred kan stadig ses i landskabet syd for Frederikssund.

Af Henrik Lange, Highways.dk