Langelandsbroen – den faste forbindelse til Langeland

Med 774 meter er Langelandsbroen Danmarks 10. længste bro. Broen forbinder Langeland med den lille ø Siø i det sydfynske øhav, og herfra kan man fortsætte ad Hovedvej 9 via Tåsinge til Svendborg over Svendborgsundbroen. Langelandsbroen, der stod færdig i 1962, er en klassisk buebro med en enkelt bue over gennemsejlingsfaget. Broen ligger smukt placeret tæt ved Rudkøbing, og fra toppen af Langelandsbroen er der en ganske imponerende udsigt over Langeland og Siø.

Tre broer mellem Fyn og Langeland
Planerne om at gøre Langeland landfast med Fyn opstod i begyndelsen af 30’erne. Projektet krævede dog betydelige investeringer, da der skulle bygges hele tre broer: Dels en bro mellem Svendborg og Tåsinge, dels en bro fra Tåsinge til Siø, og endelig Langelandsbroen fra Siø til Langeland. Planerne mundede i 1938 ud i et forslag til en buebro, udarbejdet af professor Anker Engelund, der har tegnet adskillige af Danmarks broer fra 40’erne, 50’erne og 60’erne. Men så kom den tyske besættelse på tværs, og dermed bremsende krigen for den videre planlægning.

Først i midten af 50’erne kom der igen gang broplanerne, og i 1957 gik man i gang med byggeriet af Siøsundbroen, der går over det lavvandede område mellem Siø og Tåsinge. Men selvom Siøsundbroen ikke er særlig høj, så er den til gengæld lang med en længde på hele 558 meter, hvilket gør den til Danmarks 14. længste bro.

670.000 biler over Langelandsbroen det første år
Da Siøsundbroen stod færdig, startede man byggeriet af Langelandsbroen. Man valgte at realisere Anker Engelunds broprojekt fra 1938 og i 1962 kunne Langelandsbroen åbnes. Den nye bro blev en succes fra starten: Allerede det første år kørte der 670.000 biler over broen, hvilket var imponerende. Specielt når man tænker på, at Svendborgsundbroen først stod færdig fire år senere i 1966.

I dag er der tæt trafik på Hovedvej 9 over Tåsinge og Siø til Langeland. Der er flere årsager til den øgede trafik, men færdiggørelsen af Svendborg-motorvejen mellem Odense og Svendborg i 2009 har haft en vis betydning. Hertil kommer nye færger på LangelandsFærgens rute mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland. Langelandsbroen er i 2013 blevet gennemrenoveret for et større millionbeløb.

Med broens åbning forsvandt færgerne og jernbanen
Åbningen af Langelandsbroen havde også betydning for infrastrukturen på Langeland. Færgerne mellem Rudkøbing og Siø indstillede sejladsen, og også Langelandsbanen indstillede driften i september 1962.

Langeland havde sin egen jernbane med to forskellige strækninger: En fra Rudkøbing til Spodsbjerg og en fra Rudkøbing til Bagenkop på sydøen. Men banen blev lukket kort før broens åbning i 1962 – i fremskridtets hellige navn. Fremover skulle busser varetage den kollektive transport på øen. Men til langelængdernes store overraskelse var toget både hurtigere og mere præcist end de nye busser.

Læs mere om Langelandsbroen
Info on The Langeland Bridge in English
Portræt af Svendborgsundbroen
LangelandsFærgen Spodsbjerg-Tårs

Af Henrik Lange, Highways.dk