Øresundsbroen – broen mellem Danmark og Sverige

En fast forbindelse mellem Danmark og Sverige var gennem mange år et stort ønske mellem de to nordiske broderlande, men først i midten af 90’erne blev der politisk enighed om at bygge Øresundsbroen. Broen blev åbnet 1. juli 2000, og siden da har Øresundsbroen gjort sit til at knytte tættere bånd mellem København og Malmø i Øresundsregionen. Der var dog langt mellem bilerne på Øresundsbroen de første år. Det har siden ændret sig.

Komplekst bygningsværk med højbro og sænketunnel
Øresundsforbindelsen er samlet set et ret komplekst bygningsværk. Kører du ad motorvej E20 fra Amager mod Skåne, kører man først gennem sænketunnelen under farvandet Drogden, inden du kommer op til overfladen på den kunstigt anlagte ø Peberholm.

Fra Peberholm følges jernbanen og motorvejen ad over højbroen, der går over Flinterenden, som alle større skibe på Øresund benytter. Endelig kommer du på den svenske side i land syd for Malmø ved Lehrnacken, hvor Øresundsbroens betalingsanlæg ligger. Selve grænsen mellem Danmark og Sverige er markeret på højbroen over Flinterenden. Selve skråstagsbroen med de store stålwirere ligger på den svenske side af grænsen.

Oplev Øresundsbroen i bil
Det er sjovest at køre over Øresundsbroen i bil. Motorvejen ligger nemlig på øverste dæk af højbroen med udsigt til både Danmark og Sverige, mens jernbanen er placeret nede under motorvejen i “kælderetagen”, hvor udsigten er ret begrænset.

At Øresundsbroen er et dansk-svensk joint venture projekt kan man bl.a. se, hvis man holder øje med vejudstyret. Således er broens kantpæle (dem med reflekserne) danske – hele vejen over broen, også på den svenske side. Til gengæld er vejskiltene en skøn blanding af danske og svenske skilte.

Mens det kneb gevaldigt med at lokke bilister op på Øresundsbroen de første år efter broens åbning, har den lave svenske kronekurs – og antallet af danskere med bopæl i Sverige, der pendler til København – fået trafikken til at stige en del de senere år, så trafikmængden nu har nået det forventede.

Kontant billetter er dyre – få et BroPas
Det kan godt betale sig at tænke sig lidt om, inden man starter bilen og kører over Øresundsbroen. Kontant billetter er nemlig urimeligt dyre, og koster 345 kr. for en enkelttur.

Det kan langt bedre betale sig at oprette en BroPas aftale, der kan knyttes til din BroBizz på Storebælt. En sådan årsaftale koster 270 kr. i løbende årsabonnement, og så slipper du pludselig over Øresundsbroen for 153 kr. pr. tur – forudsat du kører i almindelig personbil på under 6 meter. For det er stadig billigere at oprette BroPas aftale med Øresundsbroen, betale årsafgift på 270 kr. og betale 2 x 153 kr. i passage – i alt 576 kr. – end at betale 2 x 345 kr, hvor udgiften så løber op i 690 kr.

Så selvom du kun måske kun kører over Øresundsbroen to gange om året – frem og tilbage – er Bropas’et stadig billigere end kontant billetterne. Og du slipper med 153 kr. pr. tur, når årsgebyret er betalt. Ovenstående priser tager afsæt i prislisten pr. 1. august 2013.

Øresundsbroen blev i øvrigt markedsført under navnet Øresundsbron, da den åbnede. Stavemåden er en sammentrækning af den danske og svenske måde at stave broens navn på. Se oeresundsbron.com

Mere info om Øresundsbroen:
Info on The Oresund Bridge in English
www.oeresundsbron.com

Tekst: Henrik Lange, Highways.dk
Fotos: Miklos Szabo og Pierre Mens, Øresundsbro Konsortiet